Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Τι είναι αστρολογία

Αστρολογία είναι η μελέτη των ζωδίων. Η αστρολογία χρησιμοποιεί τα δεδομένα της αστρονομίας και δίνει την άποψή της μέσα από την μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων. Ανάλογα με το πότε γεννηθήκαμε έχουμε διάφορα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα σε διάφορους τομείς της ζωής μας. 

Η Αστρολογία ακόμη δεν θεωρείται επιστήμη. Μπορούμε να πούμε πως είναι συσσωρευμένη γνώση από παρατηρήσεις σχετικά με την κατηγοριοποίηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων αναλόγως με την ημέρα και ώρα γέννησής τους. 


Την στιγμή που γεννιόμαστε, οι πλανήτες και τα υπόλοιπα ουράνια σώματα (όπως ο Ήλιος, η σελήνη, ο αστεροειδής Χείρωνας, κ.τ.λ.) φανερώνουν τους τομείς στους οποίους θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, τους τομείς και τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε ευκολίες ή δυσκολίες. Η αποκωδικοποίηση στην γλώσσα των ανθρώπων, αυτών που τα "άστρα " προβλέπουν για εμάς, ύστερα από αιώνες ενασχόλησης του ανθρώπου και διαμέσου παρανοήσεων, προκαταλήψεων και χλευασμών, έχει φτάσει πλέον σε ένα αρκετά σεβαστό επίπεδο. Μελετώντας την θέση του κάθε πλανήτη στα ζώδια, την σχέση του - γωνία του με τους άλλους πλανήτες και τον οίκο στον οποίο βρίσκετε ο κάθε πλανήτης, συνθέτουμε ένα πολύπλοκο και αρκετά δύσκολο στην κατανόησή του αστρολογικό χάρτη, ο οποίος φανερώνει τις ευκολίες ή τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας. Στο σημείο αυτό, κρίνουμε αναγκαίο να διαφοροποιήσουμε και να εξηγήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, πως όταν μιλάμε για ευκολίες και δυσκολίες, δεν εννοούμε κάτι καλό ή καλό. Κάτι δύσκολο στην ζωή μας δεν μας κάνει κακούς, ή χειρότερους από τους άλλους. Πολλές φορές, μία δυσκολία στην ζωή μας, και η διαχείρισή της από εμάς, μπορούν να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους από αυτούς που θα ήμασταν μην έχοντας ξεπεράσει την δυσκολία αυτή. 

Μεγάλο ρόλο στην αστρολογία παίζει τόσο η ημέρα που γεννιόμαστε, όσο και η ώρα της ημέρας. Από την ημέρα του ημερολογιακού έτους που γεννιόμαστε κατατασσόμαστε σε κάποιο από τα δώδεκα ζώδια.