Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

1. Στοιχεία ρυθμίσεων στον ΟΑΕΕ:
• Το 51,13% των οφειλετών του ΟΑΕΕ, που αποφάσισαν να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις τις «φρέσκες» οφειλές τους, σταμάτησε να πληρώνει και τέθηκε εκτός ρύθμισης!
• Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, 48.222 οφειλέτες μπήκαν στην «πάγια» ρύθμιση για 186,3 εκ. ευρώ, αλλά στην πορεία οι 24.658 από αυτούς (ποσοστό 51,13%) «έχασαν» τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα οφειλές ύψους 105,5 εκ. ευρώ να μείνουν στον αέρα και μόνο 23.564 εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις έναντι ρυθμισμένων οφειλών 80,8 εκ. ευρώ.

• «Εκτός ρύθμισης» έχει μείνει, τέλος, και το 43,6% των οφειλετών (18.447 σε σύνολο 42.358) που είχαν μπει στη ρύθμιση σε 48 δόσεις (Ρύθμιση «Νέα Αρχή»).
• Τα έσοδα από τη ρύθμιση της "Νέας Αρχής", σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (εβδομαδιαίες αναφορές του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ) στο τέλος Αυγούστου 2014 ανέρχονταν σε 191.870.941,09 ευρώ.

2. Στοιχεία για έσοδα ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές:
• Κατά τη διάρκεια του Α΄ Επταμήνου του 2014 τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ είναι τα ίδια με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
• Σύμφωνα με τις προβολές του Υπουργείου Εργασίας για όλο το 2014, επίσης οριακά θα ξεπεράσουν οι ασφαλιστικές εισφορές το επίπεδο των 1,2 δις ευρώ, που έφτασαν πέρσι.
• Το πλήθος των συντάξεων που ΟΑΕΕ έχει αυξηθεί κατά 4% κατά την περίοδο 2013-2014.
• Αυτό σημαίνει πως ο ΟΑΕΕ χρειάζεται τουλάχιστον τα ίδια, αν όχι λίγο παραπάνω, συνολικά έσοδα (2,6 δις ευρώ: 1,2 δις ασφαλιστικές εισφορές + 1,1 δις από κρατική χρηματοδότηση + 300 εκ. ευρώ που πρέπει να εξοικονομηθούν από κάποιο άλλο κονδύλι) σε σχέση με πέρυσι, για να συνεχίσει να πληρώνει τις συντάξεις κανονικά μέχρι το τέλος του 2014.
3. Καταβολή ασφαλίστρων ανά μήνα
Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Αντώνης Μπέζας, καθορίζεται η διαδικασία για τη λειτουργία του νέου τρόπου καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίες, σε εφαρμογή του ν.4254/2014,προβλέπεται να μετατραπούν από διμηνιαίες σε μηνιαίες.
Η μηνιαία καταβολή θεσπίστηκε αφενός για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων οι οποίοι, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή των εισφορών, αφετέρου για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής τους.
Η εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής θα ξεκινήσει από 1.3.2015 επειδή στο διάστημα αυτό η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) θα ολοκληρώσει την τροποποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του Ο.Α.Ε.Ε., ώστε να υποστηρίζει την μηνιαία είσπραξη των εισφορών.
4. Ανακοίνωση ΟΑΕΕ για μείωση επιτοκίου:
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανακαθορίστηκε το ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης σε 0,05% (αντί του 0,15%), με έναρξη ισχύος την 10.9.2014. Ως εκ τούτου, ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013, επιβαρύνονται από 10.9.14, με ετήσιο επιτόκιο 8,05% (!!!)...